Intergritetspolicy

1. INTRODUKTION

Tack för att du besöker Svensk Vinter! Saturnus AB åtar sig att skydda din integritet och dina personuppgifter i relation till Svensk Vinter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Den här intergritetspolicyn beskriver hur Saturnus hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi ber dig läsa igenom policyn innan du använder webbplatsen. Om du inte godkänner den ska du inte använda webbplatsen.

2. PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, t ex namn, bilder, personnummer, e-mailadress eller IP-adress.

Du kan besöka webbplatsen svensk vinter utan att skicka in några personuppgifter. Men du kan välja att göra det genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev, köpa en produkt eller interagera med oss på något annat sätt (t.ex. i sociala medier eller genom att fråga efter information eller rapportera ett problem med webbplatsen).

Om du har frågor eller kommentarer kring denna policy kan du kontakta oss på +46 (0)40 671 19 00 (växel) eller skicka ett e-postmeddelande till info@saturnus.se.

När du registrerat personuppgifter hos Saturnus för prenumeration av våra nyhetsbrev

Vi sparar de personuppgifter som är nödvändiga med syfte att kunna administrera och leverera våra nyhetsbrev samt för att kunna ge dig information och erbjudanden vi tror att du är intresserad av.

Vi sparar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Du kan när som helst via SvenskVinter.se välja att ändra dina inställningar för, alternativt helt avregistrera dig från, ytterligare utskick av marknadsföring från Svensk Vinter.

Vi sparar dina personuppgifter tills du aktivt avregistrerat dig från samtlig marknadsföring från Mackmyra. För att säkra spårbarhet sparar vi uppgifter om vår kommunikation med dig i upp till 12 månader efter att du valt att avregistrera dig från samtlig marknadsföring.

Om du skickar in dina personuppgifter till Saturnus, behandlar Saturnus personuppgifterna på en eller flera av följande rättsliga grunder:

  • ditt samtycke
  • uppfyllande av Saturnus rättsliga förpliktelser
  • fullgörande av ett avtal mellan dig och Saturnus
  • Saturnus berättigade intressen

3. DINA RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter beträffande behandlingen av dina personuppgifter, när så är lämpligt och med möjliga begränsningar på grund av gällande lagar:

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har också rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen.

4. COOKIES

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies.

Om du vill ta bort cookies från din webbläsare hittar du specifika riktlinjer på följande webbplatser:

Du bör dock vara medveten om att avaktivering av cookies kan hindra dig från att använda vissa tjänster på webbplatsen. Om du vill ta bort cookies från din webbläsare hittar du specifika riktlinjer på följande webbplatser:

5. UPPDATERINGAR

Eftersom Saturnus vill förbättra sin datahantering kontinuerligt kan vi komma att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy. Vi hoppas att du läser personuppgiftspolicyn emellanåt för att se om några ändringar har gjorts.